Ustaw jako stronę główną   |   Dodaj do ulubionych   |   Wyślij zapytanie        

 
O firmie   |   Kredyty   |   Kalkulator opłat   |   Zgłoś ofertę   |   Kontakt

    NIERUCHOMOŚCI GEOPIONIER
    Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
    Zofia i Piotr Panek Spółka Cywilna
    (na rynku od 1996 r.)

    14-100 Ostróda, ul. Mikołaja Kopernika 3 (parter)
    Tel: (089) 646 21 02, kom. 606 101 061
    geopionier@wp.pl

Transakcja
Powierzchnia
od do m2
Zakres cenowy
 
  Typ nieruchomości
Liczba pokoi
 

   Oferty sprzedaży


  typ Mieszkania (25)
linia
  typ Domy (9)
linia
  typ Działki (38)
linia
  typ Lokale użytkowe (2)
linia
  typ Garaże (2)
linia
  typ Siedliska i gospodarstwa (1)
linia

   Oferty wynajmu


  typ Mieszkania (1)
linia
  typ Lokale użytkowe (1)
linia

   Oferty zamiany


  typ Mieszkania (2)
linia

    OFERTY DEWELOPERSKIE
    NIERUCHOMOŚCI POSZUKIWANE
    KREDYTY
    KALKULATOR KREDYTOWY
    KALKULATOR OPŁAT
    WSPÓŁPRACUJEMY
    REFERENCJE
    INFORMACJE dla sprzedających
    INFORMACJE dla kupujących


   INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCYCH


 WYKAZ DOKUMENTÓW  PRZY ZGŁOSZENIU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

1. Sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa  do lokalu mieszkalnego Zgłaszający powinni posiadać następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty osoby zgłaszającej (zgłoszenia może dokonać właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik),

 2. aktualny wypis z Księgi Wieczystej, akt notarialny dot. nabycia nieruchomości, ewent. akt  nadania,

 3. jeżeli na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie została założona księga wieczysta, wówczas należy posiadać przydział lub zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługującym prawie do nieruchomości,

 4. jeżeli aktualnie nie dysponują Państwo dokumentem stanowiącym tytuł prawny do lokalu, wystarczy nr księgi wieczystej lokalu mieszkalnego, resztę ustali i załatwi Pośrednik. 

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Zgłaszający powinni posiadać następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty osoby zgłaszającej (zgłoszenia może dokonać właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik),

 2. aktualny wypis z Księgi Wieczystej, akt notarialny dot. nabycia nieruchomości, ewent. akt  nadania,

 3. wypis z ewidencji gruntów,

 4. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy a jeżeli planu nie ma, wówczas - decyzja o warunkach zabudowy,

 5. punkt nr 4 nie dot. gruntów zbywanych pod produkcję rolną, uprawy, zasiewy, łąki i pastwiska,

 6. jeżeli aktualnie nie dysponują Państwo tytułem prawnym do gruntu, nie posiadają Państwo zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym, wypisu z rejestry gruntów, kopii mapy wystarczy podać  nr księgi wieczystej, nr ewidencyjny gruntu, położenie, obszar,

 7. wymienione dokumenty będą niezbędne przy sprzedaży, dlatego może zebrać je Pośrednik.

3. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, Zgłaszający powinni posiadać następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty osoby zgłaszającej (zgłoszenia może dokonać właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik),

 2. aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument nabycia nieruchomości (w przypadku domu w trakcie budowy - pozwolenie na budowę, dziennik budowy, ewentualnie dokumentacja projektowo - techniczna budynku,

 3. wypis z ewidencji gruntów i budynków.Jeżeli nieruchomość nabyta została ze spadku, dodatkowymi dokumentami, które Państwo powinni posiadać jest:

 1. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku,

 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu lub zwolnieniu z podatku od spadku (

Jeżeli Zbywcą nieruchomości nie jest osoba fizyczna dodatkowymi dokumentami, które Państwo powinni posiadać są:

 1. wypisy z KRS-u, stosowne uchwały,

 2. pełnomocnictwa dotyczące zbycia praw do oferowanej nieruchomości.

Przy podpisaniu umowy o pośrednictwo uzgadniane jest ze Zgłaszającym, jaka dokumentacja jest niezbędna do przeniesienia praw własności. Okazane dokumenty są kopiowane i u Pośrednika pozostają jedynie kopie jako załączniki do umowy.

    Cofnij

        GEOPIONIER NIERUCHOMOŚCI © Keyland Computers